Biologia, 2017

Biologia, 2017

  • Vastauksia 335 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2017 - 31.12.2017 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 11934 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö335 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 4 s)
Toimintakulttuuri333 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 14 s)
Pedagoginen toiminta327 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 39 s)
Osaaminen324 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 6 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
111
240
3133
432
510
60
70
813
913
1030
1142
1211