Fysiikka, 2017

Fysiikka, 2017

  • Vastauksia 713 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2017 - 31.12.2017 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 11934 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö711 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 6 s)
Toimintakulttuuri710 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 23 s)
Pedagoginen toiminta697 kpl(keskimääräinen vastausaika 9 min 3 s)
Osaaminen690 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 16 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
137
295
3280
454
519
62
70
826
921
1065
1199
1215