Äidinkieli, 2017

Äidinkieli, 2017

  • Vastauksia 561 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2017 - 31.12.2017 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 11934 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö560 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 6 s)
Toimintakulttuuri556 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 19 s)
Pedagoginen toiminta550 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 42 s)
Osaaminen544 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 1 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
123
287
3205
446
517
60
70
823
921
1053
1176
1210