Käsityö, 2017

Käsityö, 2017

  • Vastauksia 330 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2017 - 31.12.2017 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 11934 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö330 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 15 s)
Toimintakulttuuri328 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 36 s)
Pedagoginen toiminta326 kpl(keskimääräinen vastausaika 9 min 40 s)
Osaaminen319 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 45 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
119
241
3131
428
55
60
70
813
913
1033
1143
124