Kuvataide, 2018

Kuvataide, 2018

  • Vastauksia 140 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2018 - 31.12.2018 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 9609 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö139 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 12 s)
Toimintakulttuuri135 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 8 s)
Pedagoginen toiminta133 kpl(keskimääräinen vastausaika 9 min 14 s)
Osaaminen131 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 46 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
17
216
356
419
55
60
70
812
912
107
115
121