Yhteiskuntaoppi, 2017

Yhteiskuntaoppi, 2017

  • Vastauksia 313 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2017 - 31.12.2017 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 11934 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö313 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 1 s)
Toimintakulttuuri312 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 9 s)
Pedagoginen toiminta307 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 5 s)
Osaaminen306 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 32 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
118
246
3107
424
512
60
70
818
94
1030
1147
127