Terveystieto, 2017

Terveystieto, 2017

  • Vastauksia 358 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2017 - 31.12.2017 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 11934 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö357 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 6 s)
Toimintakulttuuri355 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 17 s)
Pedagoginen toiminta343 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 31 s)
Osaaminen331 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 0 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
121
238
3152
429
58
60
70
817
97
1032
1148
126