Äidinkieli, 2020

Äidinkieli, 2020

  • Vastauksia 187 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2020 - 31.12.2020 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 3594 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö187 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 59 s)
Toimintakulttuuri185 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 28 s)
Pedagoginen toiminta181 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 1 s)
Osaaminen177 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 47 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
126
244
344
422
54
60
70
82
91
1019
1119
126