Tietotekniikka, 2018

Tietotekniikka, 2018

  • Vastauksia 207 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2018 - 31.12.2018 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 9609 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö206 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 1 s)
Toimintakulttuuri204 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 44 s)
Pedagoginen toiminta199 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 43 s)
Osaaminen198 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 4 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
18
253
376
415
510
62
70
813
919
109
112
120