Kemia, 2018

Kemia, 2018

  • Vastauksia 543 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2018 - 31.12.2018 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 9609 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö532 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 3 s)
Toimintakulttuuri527 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 40 s)
Pedagoginen toiminta516 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 32 s)
Osaaminen518 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 56 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
124
2108
3191
448
530
63
70
840
953
1029
1116
121