Biologia, 2020

Biologia, 2020

  • Vastauksia 101 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2020 - 31.12.2020 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 3480 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö100 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 59 s)
Toimintakulttuuri99 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 27 s)
Pedagoginen toiminta99 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 42 s)
Osaaminen98 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 32 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
113
231
317
410
51
60
70
82
90
109
1112
126