Englanti, 2018

Englanti, 2018

  • Vastauksia 733 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2018 - 31.12.2018 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 9609 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö728 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 3 s)
Toimintakulttuuri723 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 37 s)
Pedagoginen toiminta714 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 30 s)
Osaaminen710 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 40 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
143
2132
3261
478
528
60
70
840
984
1042
1122
123