Terveystieto, 2020

Terveystieto, 2020

  • Vastauksia 131 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2020 - 31.12.2020 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 3480 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö131 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 2 s)
Toimintakulttuuri128 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 26 s)
Pedagoginen toiminta127 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 2 s)
Osaaminen124 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 30 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
112
244
324
416
51
60
70
84
91
1015
119
125