Espanja, 2017

Espanja, 2017

  • Vastauksia 50 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2017 - 31.12.2017 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 11934 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö50 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 7 s)
Toimintakulttuuri50 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 2 s)
Pedagoginen toiminta50 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 17 s)
Osaaminen49 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 57 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
11
27
311
46
51
61
70
83
95
104
118
123