Ruotsi, 2020

Ruotsi, 2020

  • Vastauksia 182 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2020 - 31.12.2020 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 3594 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö182 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 1 s)
Toimintakulttuuri180 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 26 s)
Pedagoginen toiminta173 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 3 s)
Osaaminen168 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 28 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
113
251
347
420
51
60
70
86
90
1016
1125
123