Filosofia, 2017

Filosofia, 2017

  • Vastauksia 60 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2017 - 31.12.2017 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 11934 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö60 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 0 s)
Toimintakulttuuri59 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 19 s)
Pedagoginen toiminta59 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 50 s)
Osaaminen58 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 1 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
10
26
315
43
53
60
70
83
92
1010
1114
124