Historia, 2020

Historia, 2020

  • Vastauksia 118 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2020 - 31.12.2020 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 3480 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö118 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 55 s)
Toimintakulttuuri117 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 14 s)
Pedagoginen toiminta113 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 19 s)
Osaaminen111 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 8 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
114
224
327
411
56
60
70
83
91
1013
1116
123