Suomi toisena kielenä (S2), 1.1.2017-23.3.2023

Suomi toisena kielenä (S2), 1.1.2017-23.3.2023

  • Vastauksia 670 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2017 - 23.3.2023 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 28355 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö669 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 4 s)
Toimintakulttuuri659 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 33 s)
Pedagoginen toiminta655 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 20 s)
Osaaminen651 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 48 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
1
2017
7
212
341
410
52
60
70
88
96
1019
1126
122
1
2018
13
218
372
422
54
60
70
87
912
104
112
120
1
2019
3
28
313
427
521
60
70
80
97
1010
1167
1219
1
2020
4
215
318
416
52
60
70
81
91
107
118
121
1
2021
2
22
32
410
50
60
70
87
92
102
1168
120
1
2022
0
20
31
47
55
60
70
80
90
101
1113
128
1
2023
2
22
31