Käsityö, 2020

Käsityö, 2020

  • Vastauksia 80 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2020 - 31.12.2020 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 3480 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö80 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 3 s)
Toimintakulttuuri77 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 49 s)
Pedagoginen toiminta75 kpl(keskimääräinen vastausaika 9 min 14 s)
Osaaminen75 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 11 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
111
225
310
415
51
60
70
83
90
107
115
123