Liikunta, 2017

Liikunta, 2017

  • Vastauksia 317 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2017 - 31.12.2017 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 11934 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö316 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 1 s)
Toimintakulttuuri315 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 18 s)
Pedagoginen toiminta306 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 12 s)
Osaaminen299 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 52 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
118
233
3132
424
57
61
70
812
911
1033
1142
124