Saksa, 2017

Saksa, 2017

  • Vastauksia 306 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2017 - 31.12.2017 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 11934 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö306 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 10 s)
Toimintakulttuuri304 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 22 s)
Pedagoginen toiminta296 kpl(keskimääräinen vastausaika 9 min 5 s)
Osaaminen294 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 56 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
110
249
3122
430
58
60
70
87
910
1023
1140
127