Tietotekniikka, 2020

Tietotekniikka, 2020

  • Vastauksia 73 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2020 - 31.12.2020 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 3594 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö73 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 55 s)
Toimintakulttuuri71 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 36 s)
Pedagoginen toiminta68 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 33 s)
Osaaminen70 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 22 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
110
218
320
46
51
60
70
82
91
105
116
124