Uskonto, 2017

Uskonto, 2017

  • Vastauksia 258 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2017 - 31.12.2017 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 11760 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö257 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 0 s)
Toimintakulttuuri255 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 13 s)
Pedagoginen toiminta250 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 22 s)
Osaaminen245 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 48 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
111
232
395
421
58
60
70
811
97
1029
1140
124