Ruotsi, 2017

Ruotsi, 2017

  • Vastauksia 652 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2017 - 31.12.2017 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 11934 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö652 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 7 s)
Toimintakulttuuri649 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 20 s)
Pedagoginen toiminta631 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 54 s)
Osaaminen619 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 53 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
121
290
3252
473
514
60
70
825
920
1063
1184
1210