Ilmaisutaito, 2017

Ilmaisutaito, 2017

  • Vastauksia 52 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2017 - 31.12.2017 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 11760 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö52 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 2 s)
Toimintakulttuuri51 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 21 s)
Pedagoginen toiminta51 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 35 s)
Osaaminen51 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 53 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
15
27
318
45
54
60
70
82
91
106
113
121