Musiikki, 2018

Musiikki, 2018

  • Vastauksia 132 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2018 - 31.12.2018 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 9609 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö131 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 5 s)
Toimintakulttuuri130 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 53 s)
Pedagoginen toiminta129 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 28 s)
Osaaminen129 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 58 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
16
213
351
412
57
60
70
87
918
1012
114
122