Saksa, 2020

Saksa, 2020

  • Vastauksia 85 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2020 - 31.12.2020 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 3480 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö85 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 0 s)
Toimintakulttuuri84 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 42 s)
Pedagoginen toiminta81 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 22 s)
Osaaminen79 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 38 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
17
222
314
413
51
60
70
80
92
107
1117
122