Biologia, 2021

Biologia, 2021

  • Vastauksia 128 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2021 - 31.12.2021 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 3862 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö128 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 59 s)
Toimintakulttuuri127 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 48 s)
Pedagoginen toiminta122 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 34 s)
Osaaminen116 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 35 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
15
28
314
419
52
60
70
83
94
106
1167
120