Suomi toisena kielenä (S2), 2018

Suomi toisena kielenä (S2), 2018

  • Vastauksia 213 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2018 - 31.12.2018 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 9609 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö210 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 5 s)
Toimintakulttuuri208 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 31 s)
Pedagoginen toiminta208 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 31 s)
Osaaminen209 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 59 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
115
230
3103
429
56
60
70
88
915
104
113
120