Matematiikka, 2020

Matematiikka, 2020

  • Vastauksia 322 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2020 - 31.12.2020 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 3594 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö322 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 2 s)
Toimintakulttuuri318 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 42 s)
Pedagoginen toiminta309 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 35 s)
Osaaminen309 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 20 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
142
292
376
434
50
60
70
87
91
1029
1131
1210