Suomi toisena kielenä (S2), 2020

Suomi toisena kielenä (S2), 2020

  • Vastauksia 95 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2020 - 31.12.2020 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 3594 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö95 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 3 s)
Toimintakulttuuri95 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 33 s)
Pedagoginen toiminta93 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 51 s)
Osaaminen92 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 32 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
16
223
325
418
52
60
70
81
91
107
1110
122