Englanti, 2023

Englanti, 2023

  • Vastauksia 92 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (22.9.2022 - 22.9.2023) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 1967 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö92 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 54 s)
Toimintakulttuuri91 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 41 s)
Pedagoginen toiminta87 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 24 s)
Osaaminen85 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 45 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
112
227
315
413
519
61
70
80
95
100
110
120