Kotitalous, 2017

Kotitalous, 2017

  • Vastauksia 269 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2017 - 31.12.2017 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 11934 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö268 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 13 s)
Toimintakulttuuri265 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 26 s)
Pedagoginen toiminta265 kpl(keskimääräinen vastausaika 9 min 9 s)
Osaaminen259 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 9 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
112
235
399
427
59
60
70
812
911
1020
1139
125