Ranska, 2020

Ranska, 2020

  • Vastauksia 50 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2020 - 31.12.2020 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 3594 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö50 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 6 s)
Toimintakulttuuri50 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 42 s)
Pedagoginen toiminta49 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 38 s)
Osaaminen47 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 16 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
18
216
311
46
50
60
70
81
90
103
115
120