Englanti, 2017

Englanti, 2017

  • Vastauksia 907 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2017 - 31.12.2017 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 11934 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö907 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 10 s)
Toimintakulttuuri902 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 21 s)
Pedagoginen toiminta883 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 57 s)
Osaaminen869 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 0 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
136
2140
3332
494
518
61
70
824
942
1071
11130
1219