Kuvataide, 2017

Kuvataide, 2017

  • Vastauksia 172 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2017 - 31.12.2017 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 11934 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö172 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 12 s)
Toimintakulttuuri170 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 27 s)
Pedagoginen toiminta171 kpl(keskimääräinen vastausaika 9 min 44 s)
Osaaminen163 kpl(keskimääräinen vastausaika 5 min 9 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
115
222
357
417
56
60
70
88
95
1017
1123
122