Elämänkatsomustieto, 2017

Elämänkatsomustieto, 2017

  • Vastauksia 158 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2017 - 31.12.2017 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 11760 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö158 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 4 s)
Toimintakulttuuri157 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 10 s)
Pedagoginen toiminta153 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 54 s)
Osaaminen153 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 12 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
16
220
349
414
53
60
70
88
94
1020
1131
123