Tietotekniikka, 2017

Tietotekniikka, 2017

  • Vastauksia 287 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2017 - 31.12.2017 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 11934 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö286 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 4 s)
Toimintakulttuuri286 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 15 s)
Pedagoginen toiminta282 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 57 s)
Osaaminen277 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 28 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
112
250
3113
419
57
61
70
88
97
1031
1133
126