Ruotsi, 2021

Ruotsi, 2021

  • Vastauksia 195 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2021 - 31.12.2021 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 3862 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö195 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 59 s)
Toimintakulttuuri186 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 46 s)
Pedagoginen toiminta185 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 41 s)
Osaaminen175 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 28 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
110
212
320
432
51
60
70
83
91
1015
11101
120