Liikunta, 2018

Liikunta, 2018

  • Vastauksia 242 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2018 - 31.12.2018 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 9609 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö241 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 2 s)
Toimintakulttuuri239 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 38 s)
Pedagoginen toiminta233 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 56 s)
Osaaminen230 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 39 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
113
238
390
432
59
61
70
814
928
1012
114
121