Historia, 2017

Historia, 2017

  • Vastauksia 367 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2017 - 31.12.2017 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 11934 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö367 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 1 s)
Toimintakulttuuri366 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 9 s)
Pedagoginen toiminta358 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 12 s)
Osaaminen358 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 33 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
121
250
3121
429
514
60
70
817
99
1038
1160
128