Kemia, 2020

Kemia, 2020

  • Vastauksia 228 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2020 - 31.12.2020 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 3594 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö228 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 4 s)
Toimintakulttuuri224 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 39 s)
Pedagoginen toiminta222 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 23 s)
Osaaminen220 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 6 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
126
268
352
430
50
60
70
88
91
1018
1118
127