Kemia, 2017

Kemia, 2017

  • Vastauksia 665 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2017 - 31.12.2017 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 11934 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö663 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 6 s)
Toimintakulttuuri661 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 24 s)
Pedagoginen toiminta650 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 59 s)
Osaaminen640 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 13 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
136
293
3256
458
514
62
70
825
915
1064
1191
1211