Liikunta, 2020

Liikunta, 2020

  • Vastauksia 106 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2020 - 31.12.2020 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 3480 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö106 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 6 s)
Toimintakulttuuri105 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 41 s)
Pedagoginen toiminta104 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 54 s)
Osaaminen100 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 36 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
19
226
326
419
52
60
70
84
90
1011
117
122