Fysiikka, 2020

Fysiikka, 2020

  • Vastauksia 202 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (19.9.2019 - 19.9.2020) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 6260 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö202 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 4 s)
Toimintakulttuuri198 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 43 s)
Pedagoginen toiminta197 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 26 s)
Osaaminen194 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 18 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
127
279
361
427
50
60
70
88
90
100
110
120