Yhteiskuntaoppi, 2020

Yhteiskuntaoppi, 2020

  • Vastauksia 92 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (25.10.2019 - 25.10.2020) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 6008 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö92 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 56 s)
Toimintakulttuuri91 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 16 s)
Pedagoginen toiminta86 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 18 s)
Osaaminen86 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 5 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
113
224
325
412
56
60
70
82
91
109
110
120