Suomi toisena kielenä (S2), 1.1.2019-19.11.2019

Suomi toisena kielenä (S2), 1.1.2019-19.11.2019

  • Vastauksia 143 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 19.11.2018 - 19.11.2019 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 6485 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö143 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 58 s)
Toimintakulttuuri141 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 36 s)
Pedagoginen toiminta137 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 44 s)
Osaaminen138 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 59 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
14
210
319
432
522
60
70
81
98
1011
1136