Historia, 2013

Historia, 2013

  • Vastauksia 178 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2013 - 31.12.2013 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 5540 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Osaamiskartoitus (vanha versio)10 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 42 s)
Digitaalinen toimintakulttuuri166 kpl(keskimääräinen vastausaika 6 min 37 s)
Laitteet ja ohjelmistot163 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 50 s)
eValmiustason kartoitus (vanha versio)11 kpl(keskimääräinen vastausaika 14 min 32 s)
TVT-osaaminen157 kpl(keskimääräinen vastausaika 6 min 22 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Raportit osa-alueittain

Digitaalinen toimintakulttuuriVastausten koonti TVT-valmiustasojen arviointia varten
Laitteet ja ohjelmatOpettajien käyttämät laitteet ja ohjelmat
TVT-osaaminenOpettajien osaamistaso ja kiinnostus koulutuksiin

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
17
25
312
421
519
60
70
816
934
1025
1125
1214