Ruotsi, 2020

Ruotsi, 2020

  • Vastauksia 173 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (26.11.2019 - 26.11.2020) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 4280 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö173 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 2 s)
Toimintakulttuuri171 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 26 s)
Pedagoginen toiminta165 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 15 s)
Osaaminen159 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 27 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
112
251
347
420
51
60
70
86
90
1016
1120
120