Tietotekniikka, 2019

Tietotekniikka, 2019

  • Vastauksia 149 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2019 - 31.12.2019 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 7788 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö149 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 58 s)
Toimintakulttuuri149 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 24 s)
Pedagoginen toiminta145 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 11 s)
Osaaminen147 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 43 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
16
210
314
429
511
60
70
82
94
1013
1149
1211